Κολποσκόπηση

Τι είναι η κολποσκόπηση;

Η κολποσκόπηση είναι μία διαγνωστική εξέταση, ανώδυνη και αναίμακτη, κατά την οποία δίνεται η δυνατότητα στον γυναικολόγο να εξετάσει λεπτομερώς τον τράχηλο και τον κόλπο της γυναίκας, με τη βοήθεια ενός οργάνου, που καλείται κολποσκόπιο.

Το κολποσκόπιο αποτελείται ουσιαστικά από ένα σύστημα μεγεθυντικών φακών υψηλής ευκρίνειας και μία φωτεινή πηγή. Λόγω της ικανότητάς του να δίνει μεγεθυμένη εικόνα, προσφέρει τη δυνατότητα λεπτομερούς εξέτασης του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου και των έξω γεννητικών οργάνων της γυναίκας. Το κολποσκόπιο δεν τοποθετείται μέσα στον κόλπο, αλλά σε απόσταση από αυτόν.

Υπάρχουν επιπλοκές στην εξέταση αυτή;

Στην κολποσκόπηση δεν υπάρχουν επιπλοκές που να σχετίζονται με την κολποσκοπική εξέταση. Οι επιπλοκές που σχετίζονται με τη λήψη βιοψιών είναι σπάνιες. Η αιμορραγία είναι μία απ’ αυτές. Ωστόσο είναι σπάνια και αντιμετωπίζεται εύκολα από τον γυναικολόγο.

Άλλες σπανιότερες επιπλοκές είναι ο πυρετός, η φλεγμονή, ο κοιλιακός πόνος. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τον γυναικολόγο, προκειμένου να υπάρξει σωστή αντιμετώπιση.