Μαστογραφία

 Κάθε γυναίκα πρέπει να ψηλαφίζει μόνη της τους μαστούς της μια φορά το μήνα, αμέσως μετά την περίοδο (7η -11η μέρα του κύκλου μετρώντας από την πρώτη ημέρα που εμφανίστηκε η έμμηνος ρύση) γιατί τότε κατά κανόνα οι μαστοί είναι πιο μαλακοί και λιγότερο ευαίσθητοι.

Οι γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση εξετάζουν το στήθος τους την πρώτη μέρα κάθε μήνα. Οι περισσότεροι όγκοι έχουν ανιχνευθεί από τις ίδιες τις γυναίκες.

Από την ηλικία των 20 ετών και μετά πρέπει να πραγματοποείται μια τουλάχιστον ψηλάφηση το χρόνο από τον γυναικολόγο, η οποία σε περίπτωση κάποιου ευρήματος να συνοδεύεται και από υπερηχογράφημα μαστών.

Σε ηλικία μεταξύ 35-40 ετών και χωρίς οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, πρέπει να γίνεται η πρώτη (μια) μαστογραφία (αναφοράς) την οποία κρατάει η γυναίκα στο αρχείο της για σύγκριση με τις επόμενες μαστογραφίες.

Μετά τα 40 έτη πρέπει να τελείται μαστογραφία μια φορά το χρόνο καθώς και υπερηχογράφημα και ψηλάφηση μαστών από τον γυναικολόγο. Σε γυναίκες με επιβαρυμένο ιστορικό, η μαστογραφία πρέπει να γίνεται περίπου 5-10 χρόνια νωρίτερα από την ηλικία στην οποία εμφανίστηκε ο καρκίνος του μαστού στο μέλος της οικογένειας.

Υπερηχογράφημα Μαστών

Το υπερηχογράφημα μαστών αποτελεί μια εξέταση στην οποία με τη βοήθεια ενός ηχοβολέα που ακουμπάμε στο στήθος στέλνουμε υψίσυχνα κύματα ήχου (10-14 MHz), παράγουμε εικόνα του εσωτερικού των μαστών μέχρι και το θωρακικό τοίχωμα.

 

Το υπερηχογράφημα Μαστών γίνεται:

  • Για προληπτικό έλεγχο στους μαστούς της γυναίκας ηλικίας 30 έως 35 ετών όπου η μαστογραφία δεν είναι εξέταση εκλογής.
  • Για διερεύνηση της σύστασης ενός ογκιδίου
  • Για παρακολούθηση της εξέλιξης ογκιδίου (συμπαγούς ή κυστικού) με ακριβή μέτρηση μεγέθους, για να αποφασιστεί αν θα πρέπει να γίνει αφαίρεση.
  • Για την καλύτερη εξέταση ενός πυκνού μαστού ή μαστού με σιλικόνη, όπου η μαστογραφία δεν είναι πάντα ευκρινής.
  • Για την αξιολόγηση συμπτωμάτων φλεγμονής στο στήθος (όπως ερυθρότητα, εξωτερικό πόνο ή πυρετό) για την ύπαρξη ή μη αποστήματος.
  • Για την πραγματοποίηση επεμβατικής πράξης για λήψη βιοψίας ή χειρουργική εξαίρεση.
  • Το υπερηχογράφημα μαστών είναι συμπληρωματικό της μαστογραφίας.