Ρομποτική Χειρουργική

Ρομποτική Χειρουργική ή η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική χειρουργική

Η Ρομποτική Χειρουργική ή η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μία από τις μεθόδους της λαπαροσκοπικής χειρουργικής που πραγματοποείται με την υποβοήθηση ενός υπερσύγχρονου ρομποτικού συστήματος, γνωστού πλέον και ως DaVinci.

Η Ρομποτική Χειρουργική αποτελεί την πλέον σημαντική τεχνολογική καινοτομία για τον κλάδο της χειρουργικής, καθώς συνδυάζει την αλάνθαστη ακρίβεια του μηχανήματος με την ικανότητα και την εμπειρία του χειρουργού, προσφέροντας μία σειρά από πλεονεκτήματα τόσο στον ιατρό όσο και στην ασθενή.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα;

Η σταθερότητα και ακρίβεια χειρουργικών κινήσεων, λόγω της εξάλειψης του φυσικού τρέμουλου του συμβατικού λαπαροσκοπικού εργαλείου, καθώς και η μεγαλύτερη λεπτομέρεια λόγω μεγέθυνσης και 3D απεικόνισης του χειρουργικού πεδίου.

Πλεονεκτήματα:

  • Χειρουργική ακριβεία κοντά σε ευαίσθητα, ζωτικής σημασίας όργανα, όπως αγγεία, νεύρα κ.λπ.
  • Ασφαλέστερη προσέγγιση τεχνικά δύσκολων και δυσπρόσιτων σημείων.
  • Μειωμένη σωματική κόπωση του χειρουργού ειδικά σε τεχνικές και χρονοβόρες επεμβάσεις.
  • Μειωμένη απώλεια αίματος.
  • Μειωμένος κίνδυνος λοιμώξεων.
  • Ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου.
  • Σημαντική μείωση της περιόδου νοσηλείας.
  • Γρήγορη ανάρρωση & επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.