Σπερματέγχυση

Τι είναι η  σπερματέγχυση;

Η σπερματέγχυση (ενδομήτρια σπερματέγχυση – IUI) αποτελεί η μέθοδος κατά την οποία επεξεργαζόμαστε στο εργαστήριο το σπέρμα, επιλέγουμε τα καλύτερα σπερματοζωάρια και τα τοποθετούμε στη μήτρα.

 

Η σπερματέγχυση ενδείκνυται όταν:

  • Η γυναίκα δεν έχει σταθερό κύκλο.
  • Υπάρχουν διαταραχές ωοθυλακιορρηξίας.
  • Ο άνδρας έχει ήπια προβλήματα με το σπέρμα ή έχει φυσιολογική ποιότητα σπέρματος και η σπερματέγχυση αποτελεί λύση για να ξεπεραστεί κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα της συντρόφου του
  • Σε περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθεί σπέρμα δότη, είτε επειδή η γυναίκα δεν έχει σύντροφο είτε επειδή ο σύντροφός της έχει αζωοσπερμία.

Πώς γίνεται η σπερματέγχυση;

Η επεξεργασία του σπέρματος (ενεργοποίηση) έχει στόχο να απομονωθούν τα κινητά σπερματοζωάρια με φυσιολογική μορφολογία από τα ακίνητα ή εκείνα με επιτόπια ή χαμηλή κινητικότητα και τα άλλα κύτταρα που υπάρχουν στο σπερματικό υγρό (όπως επιθηλιακά κύτταρα, λευκοκύτταρα, ανώριμα σπερματοζωάρια, αντισώματα και άλλα) ώστε να απομονωθεί ένας πληθυσμός σπερματοζωαρίων, στην πλειονότητά τους ζωντανά, με προωθητική κίνηση και μορφολογικά ομαλά.

Η τεχνική για την επεξεργασία του σπέρματος συνήθως γίνεται με φυγοκέντρηση σε καλλιεργητικά υλικά διαβαθμισμένης πυκνότητας με σκοπό να απομονωθούν τα σπερματοζωάρια τα οποία έχουν προωθητική κινητικότητα από τα υπόλοιπα κύτταρα και το σπερματικό υγρό.

Η επεξεργασία σπέρματος αποτελεί ένα ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο, ειδικά σε περιπτώσεις που οι παράμετροι του δείγματος είναι πολύ κοντά στα όρια αναφοράς. Συνεπώς, μπορούμε να αποφασίσουμε εάν το δείγμα είναι κατάλληλο για σπερματέγχυση ή αν θα έδινε αποτελέσματα μόνο σε εξωσωματική γονιμοποίηση ή μικρογονιμοποίηση.

Σημαντικό είναι να προβούμε στη σπερματέγχυση μόνο σε περίπτωση που το δείγμα πληρεί τις προδιαγραφές

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της σπερματέγχυσης;

Το ποσοστό επιτυχίας κυμαίνεται από 10 έως 25%, δηλαδή είναι υψηλό εάν λάβουμε υπόψιν μας τη φυσική διαδικασία της σεξουαλικής επαφής οι πιθανότητες εγκυμοσύνης είναι περίπου 18% τον συγκεκριμένο μήνα.